Výtvarná soutěž „Ilustrace pro Boženu N“

Celým rokem 2020 nás provází Božena Němcová. K oslavě 200. výročí od jejího narození spolek CzechIN Český dům Zürich připravil soutěž, kde vyhrává každý. Pusťte uzdu své fantazii a staňte se ilustrátorem děl nejznámější české spisovatelky. Vybraná díla z příspěvků budou otištěna v knížce věnované letošnímu výročí a všechna díla vystavíme na připravované vernisáži. Přidejte se k nám, významným umělcem se může stát každý.

Pravidla soutěže

Soutěž probíhá od 24.4.2020 do 31.10.2020.

 

 • Soutěž je určena pro věkovou kategorii 0-15 let.
 • V termínu 31.10.2020 – 15.11.2020 určí tříčlenná odborná porota ilustrace, které budou zařazeny do připravované knížky.
 • Odborná porota vybere nejméně 40 soutěžních ilustrací, která budou publikována v knize, všechna ostatní díla vystavíme na připravované vernisáži.
 • Knihu Ilustrace pro Boženu N., vydá CzechIN Český dům Zürich. O publikování soutěžního díla bude uzavřena autorská smlouva se soutěžícím nebo jeho zákonným zástupcem.
 • Porota bude hodnotit pouze díla, která mají datum odeslaní nejpozději 17.8.2020 a splňují dané téma.
 • Do soutěže budou zařazena díla od ilustrátorů, kteří nežijí v České republice, kde probíhá soutěž vlastní, pořádaná Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského – více informácí na https://www.npmk.cz/knihovna/akce/vytvarna-soutez-ilustrace-pro-bozenu-n
 • Každý soutěžící může zaslat maximálně 3 díla z navrhovaných 10 povídek, formát musí splňovat předepsané parametry (viz. Soutěžní dílo).
 • O výsledku soutěže budete informováni prostřednictvím e-mailu, popřípadě poštou.

Soutěžní dílo

 • Soutěžní díla mohou být zpracována libovolnou výtvarnou technikou a z libovolného materiálu.
 • Soutěžní díla mají maximální rozměry 210 x 148 mm (formát A5 na výšku a výšku) nebo 148 x 105 mm (formát A6 na šířku i výšku) v celé ploše. Díla mohou mít i čtvercový formát nepřesahující 148 mm.
 • Elektronickou formou je ilustrace nutné zaslat ve formátu 300 DPI minimálně, v  JPG (nejlépe přes úložiště – Uschovna.cz, Drobox.com a pod.)
 • Soutěžní dílo bude na zadní straně označeno názvem úryvku, k níž se ilustrace vztahuje, jménem, adresou a věkem soutěžícího, v případě zaslání elektronickou formou uvedeno v e-mailu odesilatele.
 • Soutěžní díla zasílejte nejpozději do 17.8.2020 e-mailem Czechinzurich@gmail.com – do předmětu zadejte Ilustrace pro Boženu B., na adresu CzechIN Český dům Zürich, Boulevard Lilienthal 48, 8152 Glattpark (Opfikon) nebo na stejnou adresu po předchozí domluvě osobně.

Vyhlašovatelem výtvarné soutěže „Ilustrace pro Boženu N“ je spolek CzechIN Český dům Zürich.

Děkujeme Národnímu pedagogickému muzeu a knihovně J. A. Komenského za inspiraci při výtvarné soutěži a spolupráci.