Ilustrační soutěž pro děti

Ilustrační soutěž pro děti a mládež

Do ilustrační soutěže Josefa Lady se může zapojit každý, kdo rád maluje. Stejně jako Josef Lada ve svých obrazech nejraději zobrazoval svou rodnou vísku, život lidí a události pod střechami chalup, stejně tak i ty můžeš namalovat: Život u nás doma
Moje vesnice/město
Ilustraci k pohádce O chytré kmotře lišce

Svá díla zasílejte poštou na naši adresu nejpozději do 12. 12. 21 nebo jako scan/velmi dobrá fotka z mobilu prostřednictvím mailu na mail@czechinzurich.ch.


Ze všech zaslaných obrázků uspořádáme výstavu v lednu 2022 a nejlepší 3 obrázky budou odměněny krásnými cenami od Josefa Lady.

CzechIN Zürich Boulevard

Lilienthal 48

8152 Glattpark